Våra grupper


Våra grupper anpassas utifrån eleverna och jag är mån

om att skapa utrymme för att kunna se till mina elevers specifika behov under lektionerna. Lektionerna ska upplevas som lugna och harmoniska och mitt mål är att skapa en familjär och trygg miljö.

Välkommen till Stora Bergstugan


På Stora Bergstugan bedriver jag ridskola i litet format sedan år 2020. Ridskolan ligger på vår egen gård sedan omgiven av en vacker lantlig miljö.

Våra ridgrupper är små, ca 4-5 elever i varje grupp, så lektionerna är väldigt personliga och alla kan utvecklas

i sin egen takt.

Sedan flera år erbjuder jag också ridterapi främst för barn och ungdomar med funktionsvariationer och psykisk ohälsa, men vi arbetar även med KBT-terapi för barn och vuxna.Shima Yosefi

Diplomerad KBT-terapeut