Shima Yosefi


Jag som står bakom verksamheten på Stora Bergstugan heter Shima Yosefi. Jag verkar och bor på vår egen gården där jag lever tillsammans med min familj sedan sju år tillbaka.

Jag började rida redan vid fem års ålder i en trygg miljö där jag kände mig trygg och hästarna fick en stor betydelse i mitt liv. 

Att leva och jobba med hästar har blivit en livsstil!


Jag är från början utbildad  skötare och jag har arbetat som behandlingsassistent på Lövsta ungdomshem utanför Vagnhärad i tretton år.


Jag kunde under den tiden erbjuda några av barnen att prova att rida och det var då  jag upplevde alla fördelar det gav att ha samtalen i en sådan miljö. Det blev startskottet till min utbildning inom ridterapi.

Sedan dess har jag arbetat som ridterapeut i mer än åtta år.


Jag är också utbildad KBT-terapeut och har arbetat med klienter från olika aktörer så som kommunala socialtjänster och olika HVB-hem, men givetvis också med privatpersoner.


Min arbetsfilosofi 


Jag tar inte på mig fler uppdrag än jag vet att jag orkar eller hinner med. Jag är mån om att göra mitt bästa för varje uppdrag jag tar mig an, och för att göra det är det viktigt att veta om sina egna förutsättningar och begränsningar.
Jag måste själv må bra för att kunna hjälpa andra.


Processen som leder från problem och ohälsa till ett bättre mående är väldigt intressant och givande och att få vara en del av det är oerhört tacksamt.